Drzwi w otworze okiennym

Zamierzam zrobić dodatkowe wejście do piwnicy budynku. Chcę je zrobić w miejscu istniejącego okna w piwnicy, nad którym jest typowe nadproże. Czy mogę po prostu powiększyć otwór okienny bez wzmacniania nadproża?

Otwór okienny można powiększyć, jeśli drzwi będą tej samej szerokości co istniejące okno.
Jeżeli drzwi mają być szersze, należy skonsultować to ze specjalistę (inżynierem budownictwa). Oceni on, czy konieczna jest zmiana nadproża na większe, czy też wystarczy wzmocnić istniejące.

Przedruk z muratordom.pl